OJAS massage

Aanbod Fotos Contact Verwenbon Docu

Sapta Stithi ayurvedische massage

Sapta-Stithi massage van de zeven houdingen

Deze massage is een bijzondere variante van de Abhyanga. De gemasseerde neemt beurtelings 7 verschillende houdingen (zithouding, op de rug, linkerzij, rechterzij, buik, ... enz.) aan. Om die reden gebeurt de massage ook op een mat op de grond.

Door de verschillende houdingen verandert ook de ademhaling. De wijziging in de ademhaling veroorzaakt ook telkens een invloed op een ander hersendeel
(vb: ademen door de linkerneusholte stimuleert de rechterhersenhelft en omgekeerd).

Volgens de leer van de Ayurveda wordt ons fysisch lichaam omhuld door een subtiel lichaam. Het is hierin dat de energiestromen plaatsvinden. Tijdens de massage is er zowel contact met het fysisch lichaam (door de handelingen van de massage zelf) als met het subtiel lichaam. De masseur handelt hierbij als tussenpersoon (en enkel als tussenpersoon) tussen de gemasseerde en het universum.Geborgenheid staat centraal

De massage stimuleert de eliminaties in het lichaam. Het is een massage die heel omvattend is, wat een aangenaam beschermend gevoel van geborgenheid creëert voor de gemasseerde. Ze wordt meestal pas toegepast op personen die al de ervaring van een klassieke Abhyanga gehad hebben.

De masseur houdt zich bij deze massage niet aan een strikt protocol maar schikt zich intuïtief naar de omstandigheden:
de handen worden als het ware intelligent, een intelligentie in overeenstemming met het hart en de relatie tot de gemasseerde in volledige harmonie met de innerlijke gevoelens.

Veel bewegingen van de Abhyanga komen in deze massage terug maar er zijn ook nieuwe: vooral de zijdelings ligging maakt het mogelijk de rug op een andere wijze te masseren. Ook de flanken komen meer aan bod.

De massage eindigt in een meditatieve houding.