OJAS massage

Aanbod Fotos Contact Blog Docu

Disclaimer

OJAS massage besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site maar kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. OJAS massage kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere sites waarnaar hyperlinks worden gelegd.

Copyright

Deze site van OJAS massage is een werk dat door het auteursrecht beschermd wordt. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van OJAS massage.

GDPR - Privacy statement

OJAS massage slaat geen persoonsgegevens op naar aanleiding van een bezoek aan deze website.

Bij een bezoek aan onze praktijk wordt een beperkt aantal administratieve gegevens bijhouden (naam, telefoon, e-mail, datum en reden van het bezoek, … ed.) met als enig doel toekomstige sessies optimaal te laten verlopen. Deze gegevens worden bewaard op een vertrouwelijke beveiligde manier.

Deze gegevens dienen uitsluitend voor OJAS massage en zijn niet toegankelijk voor derden.

Bij een booking via het on-line bookingplatform TREATWELL, wordt uw email adres ook bewaard door dit platform conform hun eigen privacy regels zoals die beschreven staan op hun platform www.treatwell.com

De gegevens worden bijgehouden tot 10 jaar na de laatste behandeling tenzij u verzoekt deze eerder te verwijderen.